Міжнародна діяльність НЗ Замки Тернопілля

Однією із складових частин роботи Національного заповідника "Замки Тернопілля" є міжнародна діяльність. Україна сприяє розширенню співробітництва у справі охорони всесвітньої культурної та історичної спадщини з іншими державами, яке може здійснюватися шляхом взаємного обміну досвідом, участі в роботі міжнародних організацій.