????? ?????????? ? 3-d

? ??????? ????????? ????? ?????? - "??????? ? 3-d" ? ????? ????????? ??????? ??? ???????????? ?????? (????? ?? ??????) ? ???????????? ????????? ????????.

???'??? ??? ????????

???????????? ?????????? «????? ??????????» ? ????? 2012 ???? ???????? ?????? ??? ????? ???????? ???????????? ???????? ??? ??????????? ??????: «???'??? ??? ????????».

Pamięć bez granic

Narodowy rezerwat «Zamki Ternopola» od stycznia 2012 roku rozpoczął robotę nad nowym międzynarodowym projektem pod symboliczną nazwą: «Pamięć bez granic»

Memory Without Borders

The National preserve «The castles of Ternopil» from January, 2012 had launched a new project of international scale under the symbolic name: «Memory Without Borders».